Temel Değerlerimiz

Samimiyet: Uygulamalarımızda İslam’ın iktisat ve finans ile ilgili ölçülerini sadece şekil olarak değil aynı zamanda öz olarak da benimsemek, her zaman ihlasla hareket etmek.

Toplumsal Faydayı Düşünme: Faaliyetlerimizde toplumun tüm kesimlerinin faydasını gözetmek.

Şeffaflık: Paydaşlarımızla düzenli bilgi paylaşımına ve kamuyu bilgilendirmeye önem vermek.

Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ve sağlam şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek.

Örneklik: En iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmak ve başkalarına örnek teşkil ederek tek olmayı değil olabildiğince hayrı yaymayı benimsemek.

İstişare: Faaliyetlerimizi yaygınlaştırıp çeşitlendirirken paydaşlarla istişare içerisinde hareket etmek.