Hakkımızda

İKSAR, İslam iktisadı ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapma amacı ile kurulmuştur. Bu amaçla, İslam iktisadı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapar, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütür. İKSAR’ın kurulma amaçlarından en önemlisi İslam iktisadı ile ilgili yapılan teorik çalışmaların, model önerilerinin reel anlamda ne derecede uygulanabileceğini test etmektir. Bu amaçla derneğin ilk etapta yoğunlaşacağı uygulama ihtiyaç sahiplerine karz-ı hasen vermek olacaktır. Buradaki başarı durumuna göre İslam iktisadının temel yöntemlerinden mudarebe, müşareke, selem gibi uygulamalar denenecektir.