Cuma, Şubat 22, 2019

Genel Sorular

İKSAR nedir ve ne için kurulmuştur?

Bizler Sakarya Üniversitesi’nde görevli, İslam iktisadını teorik bilgilerin yanında gerçek hayata da aktarmaya çalışan bir grup akademisyeniz. Uygulama ile ilgili çalışmaları yapabilmek için İKSAR Derneğini 2018 yılında Sakarya’da kurduk.

Derneğinizin amacı nedir?
Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılıyor ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişiye ulaşıyor. Biz de bu teorik bilgilerin pratiğe yansıtılmasını ve toplumda İslam iktisadı alanında bilinç oluşmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla ilk olarak karz-ı hasen programıyla başladık. Karz-ı hasenin pratikte uygulamak ve karz-ı hasen konusunda toplumun bilincini artırmaya çalışıyoruz. Aslında toplumumuzda kadim zamanlardan beri var olan değerleri yeniden canlandırmak için uğraşıyoruz.


Fon kaynağınızı ne oluşturuyor?
Fon kaynağımız bağışçılarımızın desteklerinden ve üyelerimizin aidatlarından oluşmaktadır.

Dernektekiler bir maaş alıyor mu?
Hayır, tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz.

Ne tür programlarınız var?
İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturuyor. düşük gelir grubundakilere verdiğimiz karz-ı hasenle birlikte programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması oldu.

Diğer bir projemiz Hayr’ola Projesidir. Bu proje ile âtıl şekilde duran ilk etapta kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sahiplerine ulaştırılması ve elde edilen bağışın hayır faaliyetlerine aktarılmasını amaçlıyoruz.


Derneğiniz nerede, şubeleri var mı?
Sakarya’da bulunan yerel bir derneğiz. Herhangi bir şubemiz bulunmuyor.


Daha fazla bilgiyi nereden temin edebilirim?
Aşağıdaki internet adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan güncel faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Sitemizdeki iletişim bilgileri üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
http://www.iksar.org.tr/
https://twitter.com/iksardernegi