Cuma, Şubat 22, 2019

İslam iktisadı alanındaki teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını ve toplumda bilinç oluşturarak yaygınlaşmasını kendisine amaç edinen İKSAR, 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

En temel faaliyetimiz karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programıdır. Bu programda düşük gelir grubundaki insanlara, gelir getirici bir faaliyette kullanmaları için, ihtiyaç duydukları sermaye karz-ı hasen olarak verilmektedir. Bu kişilerin gelirlerini, yaşam standartlarını “arttırma” niyeti İKSAR’a (إﻛﺜﺎر) ismini vermektedir. Bu programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması olmuştur. Karz-ı Hasen programının yanında ikinci el ürünlerin dönüşümünü sağlamayı amaçlayan Hayr’ola projesi de devam etmektedir.

Amacımız, İslam iktisadı konusunda yapılan uygulamaya dönük akademik çalışmaların mümkün olduğunca hayata geçirilmesini sağlamaktır. İKSAR, Sakarya’da faaliyet gösteren yerel bir dernektir ve ilerleyen dönemde bünyesindeki projeleri Türkiye’nin başka bölgelerinde de yaygınlaştırmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.